موفقیت چیست

[vc_row]

از اثرات افکار منفی بر سلامتی جسم خود خبر دارید؟

[/vc_row]

از اثرات افکار منفی بر سلامتی جسم خود خبر دارید؟

بیشتر انسانها فکر میکنند بیماری یک موضوع کاملا جسمی است در حالیکه پزشکان و روانشناسان از اثرات مستقیم و  غیر مستقیم افکار مثبت و منفی بر سلامتی بدن خبر میدهند.

مانند:

 1. عملکرد قلب و گردش  خون ما
 2. عملکرد ریه و سیستم تنفس ما
 3. عملکرد دستگاههای گوارشی ما
 4. عملکرد تاثیر آنزیم های مخلف
 5. عملکرد سیستم های  بینایی ما
 6. عملکرد سیستم های شنوایی ما
 7. و…..

برای هیچ یک از این عملکردها نیازی به توجه و تفکر ما نیست و خود این سیستم به خوبی کارش را انجام میدهد مگر اینکه ما در کارکرد آن ایجاد اختلال کنیم.

چگونه ما در سیستم های خودکار بدنمان اختلال ایجاد میکنیم؟

ذهن ناخودآگاه ما ورودیهای خود را از ذهن خود آگاه ما دریافت میکند.

یعنی ذهن ناخودآگاه ما یک موجود کاملا بدون شعور است که هر چه ذهن خودآگاه ما بگوید باور میکند.

ذهن خودآگاه ما از سه طریق روی ذهن ناخودآگاه ما اثر میگذارد:

 1. باورهای ما
 2. تصاویر ذهنی ما
 3. احساسات ما

یعنی اگر ذهن خود آگاه ما یک  فکر را باور کند و آنرا تصویر سازی کند و احساسات هم به آن بدهد، ذهن ناخودآگاه ما آنرا خواهد پذیرفت و به سرعت تلاش میکند آنرا محقق کند

اجازه بدهید یکبار دیگر این سوال را تکرار کنم:

از اثرات افکار منفی بر سلامتی جسم خود خبر دارید؟

با توجه به نکاتی که گفته  شد و آگاهی از اثرات ذهن خود آگاه بر ناخودآگاه ما، میتوانیم بگوییم:

 1. اگر با خودمان فکر سلامتی کنیم، ذهن ناخودآگاه ما انرا پذیرفته و به دنبال راههایی میرود که برای ما سلامتی به ارمغان بیاورد.
 2. اگر با خودمان فکر بیماری داشته باشیم، ذهن ناخودآگاه ما به دنبال راههایی میرود که برای ما بیماری و تنش به ارمغان بیاورد.

 

این موضوع  برای تمام افکار صادق است :

 • یعنی افکار منفی اثرات مخرب بر سلامت دارد
 • و افکار مثبت اثرات مثبت بر سلامتی ما خواهد داشت.

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت

چگونه ما در سیستم های خودکار بدنمان اختلال ایجاد میکنیم؟

ذهن ناخودآگاه ما ورودیهای خود را از ذهن خود آگاه ما دریافت میکند.

یعنی ذهن ناخودآگاه ما یک موجود کاملا بدون شعور است که هر چه ذهن خودآگاه ما بگوید باور میکند.

ذهن خودآگاه ما از سه طریق روی ذهن ناخودآگاه ما اثر میگذارد:

 1. باورهای ما
 2. تصاویر ذهنی ما
 3. احساسات ما

یعنی اگر ذهن خود آگاه ما یک  فکر را باور کند و آنرا تصویر سازی کند و احساسات هم به آن بدهد، ذهن ناخودآگاه ما آنرا خواهد پذیرفت و به سرعت تلاش میکند آنرا محقق کند