موفقیت چیست

[vc_row]

برای موفقیت مسئولیت ۱۰۰ درصد زندگی خود را به عهده بگیرید.

[/vc_column][/vc_row]

پذیرش مسئولیت ۱۰۰ درصد زندگی، قدم بسیار مهمی برای موفقیت است.

حقیقتی که تمام آموزشهای موفقیت در تمام دنیا بر اساس آن پایه گذاشته شده این استکه، باید مسئولیت 100 درصد زندگی خود را در تمام جوانب بعهده بگیرید.

موفقیت چیست

پذیرش مسئولیت ۱۰۰ درصد زندگی  یعنی :

ما عادت کرده ایم که موفقیتهایمان را به حساب خودمان میگذاریم

و شکستهای خود را به گردن دیگران و یا شرایط نامساعد میگذاریم:

 1. در بسیاری مواقع پدر و مادر خود را مقصر میدانیم
 2. در بسیاری مواقع همسر خود را مقصر قلمداد میکنیم
 3. در بسیاری مواقع رئیس یا همکار خود را مقصر میدانیم
 4. در بسیاری مواقع وضعیت بد اقتصادی را مقصر میدانیم
 5. در بسیاری مواقع دولت و حکومت را مقصر قلمداد میکنیم
 6. در بسیاری مواقع وضعیت جسمی یا روحی خود را مقصر میدانیم.
 7. در بسیاری مواقع حتی وضعیت نامساعد آب و هوا را مقصر میدانیم.
 8. و …..

در نهایت باید بدانیم، این حرفها کمکی به ما نخواهد کرد:

بسیار ی از افراد حاضر هستند تمام عمر را به گریه و زاری و شکوه و شکایت بگذرانند ولی قدمی برای بهبود اوضاع خود بر ندارند.

ولی در نهایت هر کس که میخواهد در زندگی موفق باشد باید که مسئولیت ۱۰۰ درصد زندگی خودش را به عهده بگیرد و به خود بگوید هرچه تاکنون بوده گذشته و:

 1. از امروز فقط خودم مسئول تعیین اهدافم هستم
 2. از امروز فقط خودم مسئول برنامه ریزی برای موفقیت هستم.
 3. از امروز فقط خودم مسئول  اجرای برنامه تدوین شده هستم.
 4. از امروز فقط خودم مسئول مدیریت زمان برای موفقیتم هستم.
 5. از امروز فقط خودم مسئول کنترل روابطم با دیگران در زندگی هستم.
 6. واز امروز فقط و فقط خودم و خودم مسئول داشتن یک زندگی عالی برای خودم هستم.
 7. هیچ کس، هیچ وظیفه ای برای کمک کردن به من برای ساختی یک زندگی خوب و عالی ندارد.

تاریخ نشان داده است که:

تمام انسانهای موفق ، مسئولیت زندگی خود را به صورت 100 درصد بعهد گرفتند و منتظر هیچ کس برای موفقیت نماندند.

ما هم اگر میخواهیم در زندگی موفق باشیم، بهترین روش کپی برداری از انسانهای موفق دیگری است که این راه را طی نمودند و این راه همان پذیرش مسئولیت زندگی خود است.

نوشته محمد بهرامی از مجله آموزشی باشگاه موفقیت