موفقیت چیست

[vc_row]

 ذهن ناخودآگاه قدرت تشخیص فکر خوب از فکر بد را ندارد

[/vc_row]

 ذهن ناخودآگاه قدرت تشخیص فکر خوب از فکر بد را ندارد .

این یک قانون بسیار مهم و عجیب در مورد نحوه کار کرد ذهن ناخود آگاه ما میباشد که یاد گرفتن آن کمک بسیار خوبی به دستیابی به اهداف ما خواهد داشت.

لطفا به این چند جمله دقت کنید:

 1. دست شما درد نکند
 2. انشااله هیچوقت مریض نشم
 3. خدایا هیچوقت بی پول نشم
 4. خدایا محتاج انسان نامرد نشم
 5. کلید خونه را داخل جا نگذاری
 6. چه جوری  از شر چاقی رها شوم
 7. از صحبت کردن در جمع مردم میترسم
 8. از اینکه بی پول و بدبخت شوم نگران هستم
 9. و…..

این به این معنا است که :

 • اگر میگویم کلید را فراموش نکنم، ذهن ناخودآگاه ما بر اساس فراموشی کلید کار میکند و میبینید که دائم کلیدرا فراموش میکنید.
 • اگر میگوییم میخواهم از بی پولی و بدبختی رها شوم. ذهن ناخود آگاه ما بی پولی و بدبختی را متوجه میشود و در نتیجه آنرا به حقیقت میرساند و ما دائم بی پول و بدبخت هستیم.
 • اگر میگوییم انشااله مریض نشم یا سرما نخورم.ذهن ناخودآگاه ما مریضی را متوجه میشود و شروع به کار برای تحقق آن میکند.
 • و…..

بنابراین :

 1. به جای دست شما درد نکند بگوییم ممنون از لطف شما
 2. به جای انشااله هیچوقت مریض نشم بگوییم انشااله همیشه سالم با شم
 3. به جای خدایا هیچوقت بی پول نشم بگوییم خدایا همیشه ثروتمند باشم
 4. به جای کلید خونه را داخل جا نگذاری بگوییم کلید خانه همراهت باشد
 5. به جای چه جوری از شر چاقی رها شوم بگوییم چگونه خوش اندام و متناسب باشم
 6. به جای از صحبت کردن در جمع مردم میترسم بگوییم من میتوانم در جمع صحبت کنم
 7. و…..

این قانون بسیار مهم در نحوه کار کرد ذهن ناخود آگاه بسیار ارزشمند و مهم است و بارها باید به آن فکر کرد که:

ذهن ناخودآگاه قدرت تشخیص فکر خوب از فکر بد را ندارد

 

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت