موفقیت چیست

[vc_row]

[/vc_row]

شرایط امروز زندگی شما بازتاب افکاری است که در سر دارید

شرایط امروز زندگی شما بازتاب افکار شماست که در سر دارید :

 1. هر آنچه که در زندگی امروز خود داریم نتیجه افکاری است که در گذشته داشته ایم
 2. یعنی اگر زندگی ما برای ما راضی کننده و خشنود کننده است نتیجه افکار خودمان است
 3. و اگر زندگی ما برای ما راضی کننده وخشنود کننده نیست نتیجه افکار خودمان است

اجازه بدهید کمی بیشتر به بازتاب افکار و نقش آن در زندگی خود بپردازیم :

با هم نگاهی به  وضعیت فعلی زندگی خود در موارد مختلف داشته باشیم:

 1. وضعیت امروز مالی خود را  بررسی کنیم
 2. وضعیت امروز سلامتی جسمی خود را بررسی کنیم
 3. وضعیت امروز سلامتی روحی و روانی  خود را بررسی کنیم
 4. وضعیت امروز روابط خانوادگی  خود را بررسی کنیم
 5. وضعیت امروز روابط اجتماعی  خود را بررسی کنیم
 6. وضعیت امروز تناسب اندام  خود را بررسی کنیم
 7. وضعیت امروز کاری و شغلی  خود را بررسی کنیم
 8. و…

اگر در هر کدام از این موارد شرایط عالی داریم که بسیار خوب است

ولی اگر شرایط برای ما مطلوب نیست وقت ان است که افکار خودمان در گذشته را بررسی کنیم

با بررسی یکی از این موارد به طور دقیق متوجه نکات جالبی میشویم:

بطور مثال اگر اضافه وزن داریم و چاق هستیم.به این معنا است که در گذشته :

 1. افکار درستی در مورد وزن مناسب و نحوه تغذیه مناسب و ورزش مناسب نداشته ایم
 2. بدنبال آن باورهای درستی در مورد لاغری و تناسب اندام خودمان نداشته ایم
 3. کارهای مناسب و درستی برای متناسب و لاغر بودن بر نداشته ایم

و همه این موارد نتیجه بازتاب افکار ما در گذشته در مورد تناسب اندام و لاغری بوده است.

 

یعنی انچه امروز داریم نتیجه و بازتاب افکار دیروزمان است

اگر میخواهیم نتایج بهتری در اینده بگیریم باید امروز

 1. افکار بهتر و مثت تری  داشته باشیم
 2. به باورهای بهتر در مورد خودمان برسیم
 3. بهتر عمل کنیم

 

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت