موفقیت چیست

[vc_row]

فیلمهای ذهنی ما چه هستند و چه نقشی در زندگی ما دارند؟

[/vc_row]

فیلمهای ذهنی ما چه هستند و چه نقشی در زندگی ما دارند؟

فیلمهای ذهنی تصاویری هستند که در ذهن ما نقش بسته اند و ما بر اساس آنها زندگی میکنیم.

ذهن انسان چگونه  کار میکند؟

ذهن انسان بر اساس تصاویر کار میکند. یعنی وقتی قرار است در مورد موضوعی فکر و تصمیم گیری کند به سرعت به سراغ آرشیو خودش میروید و تصویر مناسب را انتخاب میکند و بر اساس آن تصمیم میگیرد.ما سه نوع تصویر داریم:

 1. تصاویری که از کودکی در ذهن ما نقش بسته است
 2. تصاویری که طی مدت رشد خود با توجه به شرایط محیطی ما ساخته شده است
 3. تصاویری که ما آگاهانه میسازیم

تصاویر ذهنی کودکی:

این تصاویر از دوران کودکی ما سرچشمه میگیرند و منشا آن عموما نوع برخوردی است که پدر و مادر ما با ما داشته اند. مثلا ما یک کار زشت را انجام داده ایم و وقتی که آنرا به پدر و مادر خود میگویم ممکن است حالتهای مختلفی ایجاد شود مثلا:

 1. پدر و یا مادر ما برخورد بدی با ما انجام دهند مثلا ما را تنبیه کنند
 2. پدر و مادر ما را وادار به جبران خسارات وارد شده کنیم
 3. پدر و مادر ما را از بعضی از چیزها محروم کنند و مثلا به ما بگویند برو داخل اتاقت امروز تلوزیون نمیتوانی ببینی

هر کدام از این برخوردها تصاویر مختلف ذهنی ایجاد میکند:

 1. مثلا با برخورد نوع اول یاد میگیرم که گفتن حقیقت تلخ است و باعث تنبیه میشود پس دیگر دروغ میگویم
 2. یا اگر کار بدی انجام میدهم باید ضمن پذیرش خسارت را  هم جبران کنم
 3. و سوم اینکه اگر کار بدی انجام میدهم باید آماده پذیرش بعضی محرومیتها باشم

تصاویر ذهنی طی دوران رشد:

این تصاویر بر اساس تجربیات ما در اجتماع صورت میگیرد و سرمنشاهای مختلفی دارند:

 1. از خانواده
 2. از مدرسه
 3. از محیط زندگی
 4. از معلمان
 5. از دوستان
 6. از دانشگاه
 7. از دوران خدمت سربازی
 8. از تجربه یک ارتباط عاشقانه
 9. و….

تصاویری که خودمان میسازیم:که

انسان یک خصوصیت منحصر به فرد دارد. اینکه قادر به تولید تصویر وفیلم در ذهن خود است.

به این خصوصیت منحصر به فرد تجسم میگویند که دو نوع دارد:

 1. تجسم
 2. تجسم خلاق

که در مورد هر یک مقاله ای خواهیم داشت.

نکته بسیار بسیار مهم این استکه بدانیم:

تمام زندگی ما بر اساس همین  تصاویر است. یعنی ذهن ما بر اساس تصاویر کار میکند. و حالا ما اختیار داریم وقتی به موضوعی برخورد میکنیم:

 1. از ارشیو دوران کودکی استفاده کنیم
 2. از آرشیو دیگر دوران استفاده کنیم
 3. یا تصاویر مورد نظر خودمان را بسازیم

تصاویر یا فیلمهای ذهنی مربوط به دوران کودکی و یا بقیه دوران اگر مثبت باشند میتوانند به زندگی ما کمک کنند در غیر این صورت میتوانیم با ساخت تصاویر خوب و امید بخش زندگی شاد و لذت بخش همراه با موفقیت داشته باشیم

 

نوشته محمد بهرامی از  باشگاه موفقیت