اهداف بازاریابی و فروش

لطفا/ حتما اهداف بازاریابی و فروش یک سال آینده خود را مشخص کنید

آیا شما اهداف بازاریابی و فروش یکسال آینده خود را دارید؟

داستان بسیار جالب و البته غم انگیزی که در اکثر جلسات مشاوره با آن برخورد میکنیم این موضوع است که صاحب کار و کسب اهداف بازاریابی و فروش خود برای یکسال آینده را ندارد یعنی اساسا به آن فکر نکرده است و وقتی من میگویم :

برای چه میخواهید با من مشاوره کنید؟

میگویند میخواهیم درآمدمان را افزایش دهیم.

من میگویم: خوب چه مبلغ افزایش درآمد را در نظر گرفته اید؟

میگویند: هر چه بیشتر بهتر!!!!!

میگویم بسیار هم عالی حالا من یک چک به شما بدهم با این شرایط:

  • هر چه بیشتر بهتر
  • هر چه زودتر بهتر

و این چک را به شما بدهم تا به بانک ببرید و آنرا دریافت کنید. شما فکر میکنید چه مبلغی به شما پرداخت خواهد شد؟

مسلما کارمند بانک وقتی به چک نگاه کند به شما میگوید: این چک اعتبار ندارد و قابل وصول نیست. در حالیکه چک امضا هم دارد

چرا به شما میگوید قابل وصول نیست و معتبر نیست، چون مبلغ و تاریخ روی آن وجود ندارد به همین دلیل با یک کاغذ پاره فرقی ندارد در حالیکه ظاهرا یک چک معتبر است.

وقتی هدفی برای یکسال آینده کار و کسب خود ندارید

با چه راه و روشی  میخواهید به آن برسید

با چه منابعی میخواهید به آنجا برسید

اولین قدم برای موفقیت این استکه هدف مشخص داشته باشیم:

  1. این اهداف حتما و حتما مکتوب شده باشند: در نوشتن معجزه هست و وقتی شما اهداف را مینویسد با ضمیر ناخود آگاه خود ارتباط برقرار میکند و سریعتر به اهداف خودتان میرسید
  2. اهدافتان را حتما و حتما مرور کنید: اهدافتان را یک بار ننویسید و کنار بگذارید. با این روش کم کم آنها را فراموش خواهید کرد. روزانه اهداف مکتوبتان را مرور کنید
  3. اهداف قابل دسترسی باشند. یعنی اگر من سالی 50 میلیون درآمد دارم و هیچ اتفاق خاصی مثل افزایش سرمایه یا گرفتن مشاوره خوب و اثر بخش و… ندارم نمیتونم درآمد را به 5 میلیارد برسانم.
  4. این اهداف به قطعات کوچک تقسیم شده باشند: وقتی یک هدف بزرگ به اهداف کوچک تقسیم شده باشند فکر انسان از بزرگی آن نخواهد ترسید و آنرا قابل اجرا در نظر گرفته و برایش اقدام میکند
  5. در فواصل زمانی مثلا یک هفته و یک ماه روند حرکتی خود به سوی اهدافمان را بررسی کنیم و در صورت نیاز اقدامات کمکی برایش در نظر بگیریم
  6. با موفقیت در هر بخش کوچک به خودمان آفرین بگویم و خودمان را تشویق کنیم. با این کار مغز و ضمیر خودآگاه وناخودآگاه ما تشویق میشود با ادامه مسیر را با انرژی پیگیری نماید