موفقیت چیست

[vc_row]

[/vc_row]

متعهد شدن چیست وچه کمکی به موفقیت ما خواهد کرد؟

متعهد شدن چیست وچه کمکی به موفقیت ما خواهد کرد؟

یکی از مهمترین اقدامات برای موفق شدن، متعهد بودن است. بیایید با این مفهوم بیشتر آشنا شویم.

متعهد شدن یعنی:اشتیاق برای انجام هر آنچه که لازم است

اشتیاق برای انجام  هر آنچه لازم است:

 1. انجام کارهای قانونی و اخلاقی است
 2. نه انجام هر کاری غیر قانونی و غیر اخلاقی است

ما در شروع کارمان حتی اگر برنامه ریزی خوبی هم داشته باشیم، احتمالا تمام مسیر را به روشنایی نخواهیم دید در این حالت اشتیاق معنا پیدا خواهد کرد و یعنی:

 1. برای رسیدن به موفقیت اگر روزی یکساعت کار کافی باشد حتما آنرا انجام خواهم داد
 2. برای رسیدن به موفقیت اگر روزی دو ساعت کار کافی باشد حتما آنرا انجام خواهم دادر
 3. برای رسیدن به موفقیت اگر روزی سه ساعت کار کافی باشد حتما آنرا انجام خواهم داد
 4. برای رسیدن به موفقیت اگر روزی ده ساعت کار کافی باشد حتما آنرا انجام خواهم داد

چرا متعهد شدن یکی از مهمترین قوانین موفقیت است؟

زیرا وقتی متعهد بودن را می پدیریم

 1. برای انجام آن کار شوق و اشتیاق پیدا میکنیم
 2. شروع به جذب آدمهایی میکنیم که به ما در این مسیر کمک میکنند
 3. شروع به جذب ابزار و شرایطی میکنیم که به ما در این مسیر کمک میکنند.

به طور مثال: وقتی شما میخواهید یک سخنران عالی بشوید:

 1. ناگهان دوستی یک کتاب عالی برای سخنرانی به شما هدیه میدهد
 2. پوستر یک کارگاه آموزشی برای سخنرانی را میبینید
 3. تلوزیون را روشن میکنید میبینید در حال پخش یک فیلم آموزشی برای سخنرانی است
 4. و….

این به این معنا نیست که:

این فرصتها از قبل وجود نداشتند و وقتی شما متعهد به انجام کاری شدید، بوجود آمدند

برعکس تمام این موقعیتها و فرصتها وجود داشته اند ولی اکنون که شما روی آن موضوع متمرکز شده اید شبکه فعال ذهن شما شروع به جستجو برای یاقتن منابعی میکند که او را برای رسیدن به هدف کمک کنند

و در این حالت این موقعیتها و فرصتها را درک میکند و شروع به استفاده از آنها برای رسیدن به موفقیت خواهد نمود

 

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت