موفقیت چیست

[vc_row]

مطمئین باشید که موفقیت یک شبه بدست نخواهد آمد

[/vc_row]

مطمئین باشید که موفقیت یک شبه بدست نخواهد آمد.

همه ما دوست داریم که موردی خاص موفق شویم و به هدف خود برسیم ولی مشکل اینجاست که همه میخواهند سریع موفق شوند و یک شبه به آنچه دوست دارند دست یابند . آیا این امر امکان پذیر است؟

یکی از بزرگترین مشکلات قرن 20 و 21 این است که:

تحت تاثیر تبلیغات بسیار هوشمند و مکرری قرار میگیرند که به آنها میگویند این را بخر و یک شبه به هدفت برس:

 1. این کتاب را بخر و بخوان و یک شبه موفق شو.
 2. این فیلم راز را ببین و در مدت کوتاه صاحب هر چه میخواهی شو
 3. به این همایش موفقیت بیا و بعد سریع به تمام آرزوهایت برس
 4. به این فایل صوتی گوش کن و بعد تمام مشکلاتت یک شبه حل خواهد شد
 5. این کرم را بخر و به صورتت بزن و یک شبه بیست سال جوانتر شو
 6. این قرص را بخر و بخور و در عرض یک هفته 15 کیلو از وزنت کم کن
 7. این گن را بخر و بپوش و بدون ورزش کردن، هفته ای 10 کیلو لاغر شو
 8. این دستگاه را برای آشپزخانه ات بخر و دیگر تمام مشکلات آشپزیت حل خواهد شد
 9. قانون جذب را یاد بگیر و در خانه دراز بکش و به آرزوهایت فکر کن و بعد به زندگیت جذبشان کن
 10. …..

حقیقت با این جملات فاصله زیادی دارد:

مدتهای بسیار زیادی است که موفقیت یک شبه جزو داستانهای موفقیت شده است.

در حقیقت آسانسور موفقیت خیلی وقت است که تعطیل است ولی خوشبختانه پلکان موفقیت در دسترس است.

این به این معنا است:

 1. کتاب خواندن فقط یک بخش از رسیدن به موفقیت است و بدنبال آن باید برنامه ریزی و عمل کرد.
 2. فیلم و همایش موفقیت رفتن و دیدن فقط یک بخش از موفقیت است و باید قدم به قدم عمل کرد
 3. صورتی جوان داشتن نیازمند رعایت خیلی اصول مثل یوگا، ورزش ، تغذیه مناسب، دوری از استرس و..
 4. لاغری و متناسب شدن نیازمند یک برنامه غذایی صحیح و بعد ورزش کردن دائم و … است
 5. قانون جذب بخشی از موفقیت است وبقیه آن برنامه ریزی و عمل کردن و خسته نشدن و ادامه دادن است
بنابر این به دنبال موفقیت یک شبه نباشیم که فقط یک داستان دروغ است.