چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟

[vc_row]

[/vc_row]

چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟

لطفا این فایل صوتی را گوش کنید. کمک زیادی به کسب و کار شما خواهد داشت

چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟

بسیاری از ما مشتریانی داریم که مدت زمان کوتاه یا طولانی از ما خرید میکنند.

ولی ناگهان متوجه میشویم که مدتی است که دیگری خبری از آنها نیست و از ما خرید انجام نمیدهند.

در این حالت به فکر فرو میرویم و دوست داریم که متوجه شویم چرا این مشتریان دیگر از ما خرید نمیکنند.

دلایل بسیار زیادی وجود دارد که یک مشتری خوب ما را رها میکند و به سراغ رقبای ما میرود و  از ما خرید نمیکند.

امروز به بررسی دقیق این علتها می پردازیم:

عامل اول: یک درصد از مشتریان فوت میکنند.

اولین عامل که چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟ این است که یک درصد از مشتریان دایمی ما فوت میکنند و دیگر نمیتوانند از ما خرید کنند.

عامل دوم: سه درصد از مشتریان محل زندگی خود را عوض میکنند.

عامل دوم برای اینکه چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟  این است که مشتری ما محل زندگی یا محل کار خود را عوض کرده است. یعنی از محلی که به من دسترسی راحتی داشته تغییر مکان داده و به یک مکان دیگر رفته است.

عامل سوم: پنج درصد روابط دوستانه یا فامیلی جدید پیدا میکنند.

طبق آمار 5 درصد از مشتریان ما به علت ایجاد رابطه دوستی یا فامیلی جدید ما را ترک میکنند. یعنی یا دوست جدیدی در حوزه کاری ما پیدا میکنند و یا یکی از فامیلهای آنها شغلی مشابه شغل ما ایجاد میکند و در نتیجه مشتری ما به سمت این دوست یا فامیل خواهد رفت و خریدهای خود را از او انجام خواهد داد.

عامل چهارم:  نه درصد به خاطر دلایل رقابتی از رقبا خرید میکنند.

  • مشتریان از رقبای ما خدماتی را دریافت میکنند که ما یا نداریم یا نمیخواهیم ارایه کنیم
  • تبلیغات بسیار عالی انجام میدهند
  • اجناس با کیفیت بسیار متمایزتر ارایه میکنند
  • قیمتهای بسیار پایین تری را به مشتری ارایه میکنند
  • یعنی در هر صورت کاری میکنند که مشتری به دلایل رقابتی عالی ما را رها میکنند وبه سمت رقبا میروند

عامل پنجم:چهارده درصد به خاطر عدم رضایت از محصول یا خدمات ما را ترک میکنند.

یعنی مشتری از کالایی یا محصولی که از ما خرید کرده احساس رضایت نمیکند و حس میکند این کالا و خدمات آنطور که باید نیاز او را رفع نمیکند به همین دلیل به دنبال تامین کننده جدید و فروشنده جدید میرود.

جمع این 5عامل 32 درصد میشود.
پس 68 درصد علت اینکه مشتری ما را ترک میکند چیست؟

68 درصد مشتریان ما را ترک میکنند چون یک یا چند رفتار نامناسب از ما میبینند.

مهمترین علت اینکه چرا مشتریانم از من خرید نمیکنند؟ این است که با مشتری رفتاری میکنیم که برایش نه  تنها لذت بخش نیست بلکه ممکن است آزار دهنده هم باشد مثلا:

  • گرم و دوستانه برخورد نمیکنیم
  • خدمات مناسب به مشتری ارایه نمیکنیم
  • حس خوب و لذت بخشی به مشتریانمان نمیدهیم
  • به وعده ها و قولهایی که به مشتری میدهیم عمل نمیکنیم

یعنی مشتری 32 درصد به علت خود کالا وخدمات یا عوامل دیگر که شاید خیلی در اختیار ما نباشد ما را ترک میکند و 68 درصد به علت کارهایی که خود ما انجام میدهیم و باعث ناراحتی مشتری میشود ما را ترک میکند

در حقیقت مشتری فقط یک کالا نمیخرد
بلکه تجربه ای را میخرد که از اولین برخورد ما شروع میشود و تا لحظه جدا شدن مشتری از ما خاتمه پیدا میکند
و  با این جمله به نقش حیاتی و اثر گذار یک فروشنده حرفه ای در کسب و کار و فروش پی میبریم.
و به لزوم آموزش و یادگیری اصول و روشهای یک فروش حرفه ای و تبدیل شدن به یک فروشنده عالی و حرفه ای پی میبریم