مشاور باشید

یک مشاور باشید نه یک فروشنده، این برگ برنده شما برای موفقیت در فروش است

مشاور باشید نه فروشنده:

یکی از مهمترین خصوصیات فروشندگان موفق و حرفه ای اینستکه خودشان را از صمیم قلب یک مشاور میدانند نه یک فروشنده. آنها خودشان را دوست خریدار میدانند  و سعی میکنند یک مشکل از یک دوست را حل کنند.

 

یکی از اصول مهم نورومارکتینگ میگوید:

مردم با احساسشان خرید میکنند وبعد برای این خرید دلیل منطقی پیدا میکنند.

یعنی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده برای اینکه کسی از شما خرید بکند یانه ،  این استکه از شما چه برداشتی کرده است و در ذهن او چه جایگاهی برای خودتان ساخته اید و مشتری وقتی به یاد شما می افتد چه چیزی در مورد شما فکر میکند یا بیان میکند.

فروشندگان عالی و حرفه ای این جایگاه را در ذهن مشتری ساخته اند که من مشاور شما هستم و اینجا هستم که به شما کمک کنم بتوانید مشکلی را حل کنید.من علم و آگاهی کامل در مورد این محصول دارم که به شما منتقل میکنم

 

وقتی این شرایط پیش می آید و مشتری شما را مشاور خود احساس کند:

  1. از گارد دفاعی خودش خارج میشود
  2. با شما ارتباط دوستانه برقرار میکند
  3. خرید هایش را از شما انجام خواهد داد
  4. هرگز به سراغ رقبای شما  نخواهد رفت
  5. شما را به  دوستانش معرفی خواهد کرد

 

چگونه به مشتری نشان دهم که مشاور هستم؟

شما نباید به مشتری نشان دهید که مشاورش هستید، بلکه شما باید از صمیم قلبتان احساس کنید که مشاور مشتری هستید یعنی:

  • مشتریان خود را واقعا دوست داشته باشید
  • وظیفه اول خود را کمک به مشتری بدانید نه فروش محصولتان
  • خود را دوست معتمد مشتری بدانید و سعی در حل مشکل او داشته باشید
  • اگر محصول شما مناسب مشتری نیست، با صداقت از فروش صرفه نظر کنید
  • اگر میتوانید محصول مناسب را برایش از جایی تهیه کنید، برای کمک اقدام کنید

با پذیرفتن نقش مشاور ، رفتار مشتریان با شما تغییر خواهد کرد و خواهید دید که موفقیت به سرعت به سراغ شما خواهد آمد.

یادمان باشد: هیچ کس دوست ندارد چیزی را به او بفروشند، ولی همه خودشان میخواهند چیزی را بخرند.

برای یک خرید خوب به مشتری مشاوره بدهید نه برای یک فروش خوب

 

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت