حاشیه پیروزی

اصل حاشیه پیروزی را یاد بگیرید و سریعتر موفق به افزایش درآمد و فروش خود شوید.

حاشیه پیروزی چیست و چگونه به موفقیت ما کمک میکند؟

برای افزایش فروش و درآمد نیاز به یاد گرفتن روانشناسی فروش و تکنیکهای فروش است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید:

فروش حرفه ای و بازاریابی رشته هایی بسیار مهم و باارزش در کشورهای پیشرفته هستند و تا مقطع دکترا برای آنها تحصیلات عالیه وجود دارد.

بنابراین به نظر میرسد یاد گرفتن فروش حرفه ای و راههایی که با آن بتوانیم فروشمان را بالا ببریم کار بسیار سخت و شاید عذاب آور باشد. در اینجا میخواهم شما را با یک اصل بسیار مهم برای موفقیت آشنا کنم که مطمئین هستم میتواند کمک زیادی به شما داشته باشد.

اصل حاشیه پیروزی:

اصل حاشیه پیروزی میگوید برای اینکه شما فروش خود را بالا ببرید و از رقبا جلو بزنید، لازم نیست که کارهای عجیب و غریب انجام دهید و شب و روز خود را سیاه کنید. کافی است در موارد مهم و اثرگذار کمی از بقیه بهتر باشید تا به نتایج عالی دست یابید.

اجازه بدهید یک مثال بزنیم:

در یک مسابقه اسب دوانی، گاهی اسبی که به مقام اول میرسد به اندازه یک پر بینی از اسب دوم جلوتراز خط پایان عبور میکند ولی گاهی 10 برابر اسب دوم جایزه میبرد. حالا سوال مهم:

آیا اسب اول 10 برابر اسب دوم بهتر و سریعتر بوده است؟

آیا اسب اول 7  برابر اسب دوم بهتر و سریعتر بوده است؟

آیا اسب اول 5  برابر اسب دوم بهتر و سریعتر بوده است؟

نه اسب اول شاید به اندازه نیم درصد از اسب دوم بهتر بوده است و همین اختلاف کم باعث اختلاف بسیار زیاد در مبلغ جایزه شده است.

در کار و کسب هم همینطور است.

یعنی ما یکسری اصول و تکنیکهای  روانشناسی فروش و تکنیکهای فروش داریم و با یاد گرفتن آنها و به کار بردن درصدی از آنها میتوانیم اختلافی بسیار زیاد با بقیه رقبا ایجاد کنیم

دوستان عزیز بازار ایران به شدت بکر و دست نخورده است. زیرا افراد یا کاسبی را از پدرانشان یاد گرفته اند یا خودشان بدون هیچ آموزشی وارد کسب و کار شده اند به همین دلیل اگر شما آموزش ببینید و حتی بخشی از این آموزشها را در کار و کسب خودتان اجرا کنید مطمئین باشید که به نتایج عالی و شگفت انگیز در کار و کسبتان خواهید رسید.

ولی لازمه آن این استکه شروع به یاد گیری کنید و بعد آنچه را که یاد گرفته اید را اجرا کنید و شاهد اتفاقات عجیب و عالی در افزایش درآمدتان باشید

دوستدار شما محمد بهرامی از باشگاه موفقیت