مدیر فروشگاه- مدیر شرکت

[vc_row]

جناب مدیر شرکت و مدیر فروشگاه لطفا بازی نکنید!!

[/vc_row]

جناب مدیر شرکت و مدیر فروشگاه لطفا بازی نکنید!!

یکی از مهمترین مشکلاتی که مدیران ما با آن دست به گریبان هستند این استکه در محل کارشان به جای تمرکز روی کار اصلی شان که تصمیم گیری های صحیح و اجرای آنهاست به کارهای غیر مفید میپردازند.

بعضی از کارهای غیر مفید مدیر شرکت و مدیر فروشگاه در محل کار:

 1. چک کردن زیاد ایملیها
 2. صحبت زیاد با کارمندان
 3. بازی با کامپیوتر
 4. چک کردن تلگرام
 5. چک کردن اینستاگرام
 6. صحبت کردن بی مورد با تلفن
 7. پرداختن به کارهای دم دستی که از عهده کارمندان بر می آید

چرا در محل کارمان کارهای غیر مفید میکنیم؟

مهمترین علت اتلاف وقت از سوی مدیر فروشگاه یا مدیر شرکت در محل کار نداشتن یک برنامه مدون کاری است.

مدیران عالی برای روز کاری خود یک برنامه از قبل تدوین شده دارند و با تمام وجود به این برنامه معتقد و پایبند هستند.

وقتی که ما برای طول روز کاریمان برنامه ای نداریم، وقتی که سرکار میرویم با انبوهی از کارهای مختلف روبرو میشویم که بعضی از آنها فوریت دارند و ما درگیر آنها میشویم مثلا باید قبضی پرداخت شود یا دستگاهی درست شود و…

و وقتی که تعداد کارهای فوری زیاد میشود احساس خستگی میکنیم و کار را کلا رها میکنیم و سراغ کارهای غیر مفید مثل شبکه های اجتماعی و…  میرویم.

چطور از دست کارهای غیر مفید رها شویم:

 • حتما یک کتاب مدیریت زمان بخریم
 • یا یک دوره آموزشی مدیریت زمان را نگاه کنیم
 • شب قبل برنامه کاری فردا را تعیین و مکتوب کنیم
 • با خودمان عهد کنیم که 100 درصد به این برنامه وفادار باشیم
 • فقط یکبار ایملیها را در طول روز چک کنیم
 • فقط از یک دستگاه برای کار استفاده کنیم یا کامپیوتر یا لپ تاپ و سراغ موبایل نرویم
 • اهداف مشخص داشته باشیم تا با دیدن آنها برای کار ارزشمند برنامه کاری را رعایت کنیم
 • ….

 

دوستدار شما محمد بهرامی از باشگاه موفقیت