موفقیت چیست

[vc_row]

شما شبیه ۵ نفری میشوید که با آنها در هر موردی همنشین هستید

[/vc_row]

یک نکته خیلی جالب وجود دارد:

اینکه شما شبیه ۵ نفری میشوید که دایم با آنها در ارتباط هستید.

1-اگر 5 نفر دوست یا همنشینان اصلی شما چاق هستن

به احتمال زیاد شما هم فرد چاقی خواهید شد.

2-اگر 5 نفر دوست یا همنشینان اصلی شما افراد موفقی هستند

به احتمال زیاد شما هم فردی موفق خواهید شد.

3اگر 5 نفر دوست یا همنشینان اصلی شما افراد ناموفقی هستند

به احتمال زیاد شما هم فرد ناموفقی خواهید شد.

4-  اگر 5 نفر دوست یا همنشینان اصلی شما افراد اهل کتاب خواندن باشند.

به احتمال زیاد شما هم فردی کتاب خوان خواهید شد.

 

شادی

5- اگر 5 نفر دوست و همنشن اصلی شما سیگاری باشند

شما به احتمال زیاد فردی سیگاری خواهید شد

6- اگر 5 نفر دوست و همنشین اصلی شما اهل باشگاه رفتن و ورزش باشند

شما به احتمال زیاد فردی ورزشکار و اهل ورزش خواهید شد.

7- اگر 5 نفر دوست و همنشین اصلی شما اهل تفریحات سالم باشند.

شما به احتمال زیاد فردی اهل همین تفریحات سالم خواهید شد

8- اگر 5 نفر دوست و همنشین اصلی شما اهل تفریحات ناسالم باشند.

شما به احتمال زیاد اهل تفریحات ناسالم خواهید شد.

دوستان عزیز توجه داشته باشید:

نمیتوانیم با افراد منفی ارتباط داشته باشیم و انسان مثبتی شویم

نمیتوانیم با افراد تنبل و تن پرور ارتباط دایم داشته باشیم و انسان زرنگی باشیم

….

بنابراین اگر میخواهیم انسانی موفق و شاد در تمام امور زندگی باشیم.

توجه کنیم کسانی را انتخاب کنیم که واجد این خصوصیات عالی باشند.

نوشته محمد بهرامی از مجله آموزشی باشگاه موفقیت