موفقیت چیست

[vc_row]

[/vc_row]

شما قدرت تغییر دادن همه چیز برای رسیدن به موفقیت را دارید.

قدرت تغییر دادند

 1. یکی از مهمترین  قدرتهایی اس، که در این دنیا وجود دارد
 2.  در میان موجوات این دنیا،  این قدرت  فقط در اختیار انسان قرار دارد
 3. با استفاده از این قدرت میتوان بر هر مشکلی پیروز شد
 4. و با استفاده از این قدرت میتوان به  موفقیت کامل رسید.

چرا انسانها از این قدرت استفاده نمیکنند؟

انسانها به دلیل مختلف از قدرت تغییر دادن استفاده نمیکنند. در اینجا به تعدادی از آنها اشاره میکنیم:

 1. بسیاری از انسانها از وجود این قدرت  عظیم در وجود خودشان بی اطلاعی هستند و خود را موجودی تحت جبر کامل در این دنیامحسوب میکنند  به همین دلیل حرکتی برای ایجاد تغییر در زندگیشان نمیکنند.
 2. بسیاری از انسانها با وجود اطلاع از این قدرت عظیم در وجودشان ، ترجیح میدهند به علت تنبلی، خیلی برای خودشان دردسر درست نکنند و در همین شرایط نامساعد فعلی بمانند.
 3. بعضی از انسانها با وجود اطلاع از این قدرت عظیم، به علت ترسهایی که در وجودشان دارند، اقدامی در زندگی خود برای تغییرات انجام نمیدهند. مثل:
 4. ترس از شکست
 5. ترس از حرفهای مردم
 6. ترس از موفقیت

چرا باید از قدرت تغییر دادن استفاده کنیم؟

 1. دنیا به سرعت در حال تغییر و تحول است و چیزهایی که تا چند سال پیش بدیهی به نظر میرسیدند، در حال حاضر کهنه و غیر قابل استفاده هستند. بنابراین باید این تغییرات را پذیرفت.
 2. هر انسان باید با تغییرات کنار بیاید و آنرا بپذیرد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد.
 3. این تغییرات باید از درون هر انسان صورت بگیرد نه از خارج از وجود او. زیرا تغییراتی که از درون اتفاق می افتد، لذت بخش و پایدار هستند ولی تغییرات اجباری آزار دهند خواهند بود.
 4. وقتی که تغییرات را از درون خود انجام میدهیم یعنی به قدرت تغییر دادن خودتان اعتماد میکنید، عزت نفس و به تبع آن اعتماد به نفس شما هم بالاتر خواهد رفت.
 5. اگر از زندگی امروز خود راضی نیستیم و میخواهیم که نتایج زندگی ما تغییر کند هیچ راهی جز ایجاد تغییرات در فکر خود نیستیم و این به معنای استفاده از  قدرت تغییر دادن است.

با قاطعیت میتوان گفت: این تغییرات باید فقط توسط خود ما صورت بگیرد.

چرا:

 1. چون هیچ کس به اندازه خود ما از توانایی های ما خبر ندارد.
 2. چون هیچ کس به اندازه خود ما از   نقاط ضعف ما خبر نداردو
 3. چون هیچ کس به اندازه خود ما از باورهای و عقاید ما خبر ندارد.
 4. چون هیچ کس به اندازه خود ما از احساسات  و عواطف ما خبر ندارد.
 5. چون هیچ کس به اندازه خود ما از اهداف و برنامه های زندگی ما خبر ندارد.
 6. افراد مختلف، دنیا را از دیدگاه خود نگاه میکنند، پس برنامه تغییراتی هم شامل افکار آنها خواهد بود که ممکن است با شرایط ما منطبق نباشد.

بنابراین:

باید بپذیرید: شما قدرت تغییر دادن همه چیز برای رسیدن به موفقیت را دارید.

از این قدرت برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگیتان استفاده کنید و برای اینکار منتظر هیچ کس دیگر هم نمانید.

 

نوشته محمد بهرامی از مجله آموزشی باشگاه موفقیت