موفقیت چیست

[vc_row]

نگرش مثبت چیست و چه مزایا و اثراتی بر زندگی ما دارد؟

[/vc_row]

نگرش مثبت چیست و چه مزایا و اثراتی بر زندگی ما دارد؟

هر انسانی که مشتاق موفقیت در زندگی است با کلماتی خاص آشنا میشود که نگرش مثبت یکی از این کلمات است.

در مقاله قبلی با عنوان نگرش چیست؟

به بررسی نگرش پرداختیم و گفتیم که دو نوع نگرش داریم:

 1. نگرش مثبت
 2. نگرش منفی

و در مورد هر کدام شناخت نسبی پیدا کردیم. در این مقاله به طور کامل به نگرش مثبت و اثرات و مزایای آن در زندگی خواهیم پرداخت .

نگرش مثبت

مزایای نگرشهای  مثبت:

 1. شادی بیشتری را در زندگی خواهیم داشت.
 2. انرژی بیشتری را در زندگی خواهیم داشت.
 3. چهره زندگی برای ما زیباتر جلوه خواهد کرد.
 4. روحیه محکم تر و قوی تری در زندگی خواهیم داشت.
 5. قدرت حل مشکلات زندگی در ما بیشتر از حالت منفی خواهد بود.
 6. در راه  رسیدن به اهدافمان قدرتمندانه تر و صبور تر خواهیم  بود.
 7. به میزان بسیار زیادی از تعداد و قدرت بیماریها برای ما کاسته خواهد شد.
 8. ایمان به قدرت درونی ما را افزایش خواهد داد و آینده را برای ما روشنتر خواهد بود.

چگونه نگرش مثبت را در زندگی مان بیشتر کنیم؟

 1. داستانهای مثبت بیشتری بخوانیم
 2. زندگینامه موفقیت افراد را بیشتر بخوانیم
 3. انتخاب کنیم که نگرشهای مثبت در زندگی داشته باشیم
 4. با افرادی که دارای نگرشهای مثبت در زندگی هستند، ارتباط برقرار کنیم
 5. از افرادی که نگرش منفی دارند و دائم ناله میکنند فرار کنیم
 6. روی چیزهایی که میخواهیم اتفاق بیفتد تمرکز کنیم، نه چیزهایی که نمیخواهیم.
 7. به خودمان و توانایی های خودمان ایمان داشته باشیم.
 8. به دنبال دلایلی برای خوشحالی و شاد بودن در زندگیمان بگردیم حتی دلایل کوچک
 9. جملات تاکیدی مثبت برای خودمان بنویسیم و دائم آنها را تکرار کنیم تا حس مثبت تری پیدا کنیم.
 10. حتما و حتما ورزش کنیم چون به شدت روی داشتن و حفظ نگرشهای مثبت در زندگی اثر عالی خواهد داشت.

در نهایت بدانیم که:

داشتن نگرش مثبت و یا منفی انتخاب خودمان است . پس روش مثبت را انتخاب کنیم تا شادتر و موفقتر زندگی کنیم.

 

نوشته محمد بهرامی از باشگاه موفقیت