موفقیت چیست

[vc_row]

نگرش منفی چیست و چه عوارض و مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد کرد؟

[/vc_row]

نگرش منفی چیست و چه عوارض و مشکلاتی برای ما ایجاد خواهد کرد؟

در مقالات قبل در مورد اینکه:

 1. نگرش چیست
 2. نگرش مثبت چیست

صحبت کردیم امروز در مورد نگرش منفی و عوارض آن صحبت خواهیم کرد.

همانطور که قبلا گفتیم:

نگرش فیلتری یا پنجره یا عینکی است که از پشت آن هر کس دنیا را نگاه میکند. این عینک دو حالت میتواند داشته باشد.

 1. عینکی تمیز و شفاف
 2. عینکی کثیف و غیر شفاف

در در این دو حالت، فرد فضای اطراف خود را به شکلهای مختلف خواهد دید. یعنی:

 1. اگر عینک تمیز باشد: دنیا شفاف و رنگی و زیبا دیده خواهد شد
 2. ولی اگر عینک تمیز نباشد: دنیا را محو و یا کثیف و با تصویری غیر واقعی خواهد دید

و هر کدام از اینها باعث میشود که در تصمیمات آتی فرد اثر داشته باشد.

فرق نگرش مثبت با نگرش منفی:

 1. شخص با نگرش منفی با خودش فکر میکند: من نمیتوانم
 2. شخص با نگرش مثبت با خودش فکر میکند: من میتوانم
 3. شخص با نگرش منفی در مشکلات غرق شده است
 4. شخص با نگرش مثبت دائم به دنبال راه حلها میگردد
 5. شخص با نگرش منفی در دیگران به دنبال نقاط ضعف میگردد
 6. شخص با نگرش مثبت در دیگران به دنبال نکات مثبت میگردد
 7. شخص با نگرش منفی دائم به فکر موقعیتهای از دست رفته زندگیش است
 8. شخص با نگرش مثبت دائم به فکر ایجاد موقعیتهای جدید در زندگیش است
 9. شخص با نگرش دائم نقاط ضعف خودش را مرور میکند
 10. شخص با نگرش مثبت دائم نقاط قوت خودش را مرور میکند
 11. شخص با نگرش منفی دائم از شرایط فعلی خود شکوه و شکایت میکند
 12. شخص با نگرش مثبت دائم از خدای مهربان بابت نعمتهایش تشکر میکند
ذهن انسان قادر است دنیا را برای او تبدیل به بهشت یا جهنم کند.

هم اکنون ما هستیم که باید تصمیم بگیریم:

 1. دنیا را با نوع نگرش خود تبدیل به جهنم کنیم
 2. یا دنیا را با نوع نگرش خود تبدیل به بهشت کنیم

یادمان باشد وقایع زندگی

 1. فقط 10 درصد از نتایج زندگی ما را شامل میشوند
 2. و 90 درصد مابقی نتایج زندگی ما، به علت نوع نگرش ما و انتخابهای ما است.

تبدیل نگرش منفی به مثبت امکان پذیر است؟

این یکی از مهمترین قابلیتهای هر انسانی است که میتواند نگرش خود را به مثبت تبدیل کند و به دنبال آن زندگی بهتری برای خودش فراهم نماید.

 

نوشته محمد بهرامی از مجله آموزشی باشگاه موفقیت