موفقیت چیست

[vc_row]

نگرش همه چیز است

[/vc_row]

نگرش همه چیز است

یکی از مهمترین قوانین موفقیت درک این موضوع است که نگرش همه چیز است.

به طور کلی، دو نوع نگرش در زندگی ما وجود دارد:

 1. نگرش مثبت
 2. نگرش منفی

این دو نگرش متفاوت میتواند زندگی بسیار متفاوتی را برای ما رقم بزند.یعنی اینکه

 1. نگرش مثبت میتواند زندگی را تبدیل به بهشت بکند
 2. نگرش منفی میتواند زندگی را تبدیل به جهنم بکند.

اجازه بدهید یک داستان برای شما تعریف کنم:

فرض بفرمایید خانم رضای و اقای احمدی برای صرف نهار به یک رستوران میروند

 1. گارسنی که منو غذا را می آورد برای هر دوی آنها یک نفر است.
 2. غذایی که انتخاب میکنند هم یک غذا است
 3. مدت زمانی که طول میکشد که غذا آماده شود برای هر دو یکی است
 4. طعم غذا دقیقا برای هر دو نفر یکسان است
 5. نحوه پذیرایی هر دو نفر یکی است
 6. قیمت پرداختی هر دو نفر هم دقیقا یکی است

ولی وقتی که ناهارشان را میخورند و از رستوران خارج میشوند یکی خوشحال و سرحال و دیگری به شدت عصبانی و ناراحت است

علت چیست؟

اگر یادتان باشد گفتیم: نگرش همه چیز است

 1. یکی از این دو نفر دیدگاه مثبت
 2. و دیگری دیدگاه منفی

بنابراین هر کدام از پشت شیشه دیدگاه خود دنیا را نگاه میکنند.

به همین دلیل اگرغذا را کمی دیر بیاورند

 1. شخص با دیدگاه مثبت میگوید: خوب رستوران شلوغی است و غذایش خوب است و به همین دلیل کمی انتظار اشکال ندارد.
 2. شخصب با دیدگاه منفی میگوید: اصلا برای من به عنوان مشتری ارزش قائل نیستند و رسیدگی آنها بسیار ضعیف است

به همین دلیل یکی راضی و دیگری ناراضی از رستوران خارج خواهند شد.

یکی از مهمترین کارهایی که هر انسان در زندگی خودش انجام میدهید:

درک این مطلب است که : نگرش همه چیز است

و تمام تلاش خود را انجام دهد تا دیدگاه مثبت در ذهن خود ایجاد کند تا زندگی موفق و شادی را پیش رو داشته باشد.

 

نوشته محمد بهرامی از مجله آموزشی باشگاه موفقیت