مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید: مهم نیست الان چقدر وزن دارید

مهم نیست چند بار تا به حال رژیم گرفتید و شکست خوردی

مهم نیست چقدر تا بحال قرص های لاغری خوردید و لاغر نشدید

مهم نیست چند بار تا بحال ورزش را شروع کردید و ناگهان رهایش کردید

مهم نیست تابحال چند بار لاغر شدید و دوباره چاق شدید

مهم نیست که الان اگر در آیینه به خودتان نگاه می کنید احساس بسیار بدی پیدا می کنید

امروز وقتش رسیده همه آنها را دور بریزید

و با شروع دوره لاغری و تناسب اندام دائمی بدون رژیم غذایی

به هدف عالی خودتان که لاغر و متناسب شدنه، برسید

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

باور کنید وقتی که می گیم شما می تونید، به  این حرفم ایمان دارم

شما انسان قوی و باهوشی هستید و لیاقت رسیدن به یک بدن سالم و متناسب و زیبا را دارید

این را من ایمان دارم که خداوند زیبا است و هر چیزی را که آفریده در نهایت زیبایی و کمال خلق کرده

پس ما هم عالی خلق شدیم و اگر امروز کمی از این زیبایی و تناسب اندام فاصله داریم نباید نا امید بشیم

هر چیزی را که برای لاغر شدن و متناسب شدن لازم دارید در وجود خودتان قرار دارد

نیاز به هیچ رژیم غذایی ندارید

نیاز به هیچ عامل خارجی ندارید

تمام آنچه نیاز دارید در وجود خودتان قرار دارد

بیرون از وجود خودتان نگردید

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

تغییرات دائمی  از درون هر انسان شروع می شود

و تمام مصالح مورد نیاز برای لاغر و متناسب شدن در وجود شما قرار دارد

برنامه ریزی

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

شناخت، برداشت درست، برنامه ریزی و اجرا تمام آن چیزی است که شما نیاز دارید

طی دوره لاغری و تناسب اندام دائمی بدون رژیم غذایی

با قدرت درونی خودتان آشنا می شید و متوجه می شید که تمام این سال ها به اشتباه

دنبال عوامل خارجی مثل رژیم رفتید

همین امروز و همین الان دوره لاغری و تناسب اندام دائمی بدون رژیم غذایی را  شروع کنید

و در مدت کمی با لاغر و متناسب شدن علاوه بر کسب زیبایی و سلامت بیشتر

به قدرت فکر و اندیشه خودتان پی ببرید و از آن در تمام امور زندگیتان  استفاده کنید.

نوشته محمد بهرامی از مجموعه  رازهای جوانی