مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید ( صدا)

 

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید ( صدا):مهم نیست الان چقدر وزن دارید

مهم نیست چند بار تا به حال رژیم گرفتید و شکست خوردی

مهم نیست چقدر تا بحال قرص های لاغری خوردید و لاغر نشدید

مهم نیست چند بار تا بحال ورزش را شروع کردید و ناگهان رهایش کردید

مهم نیست تابحال چند بار لاغر شدید و دوباره چاق شدید

مهم نیست که الان اگر در آیینه به خودتان نگاه می کنید احساس بسیار بدی پیدا می کنید

امروز وقتش رسیده همه اونها را دور بریزید و

 

 

مطمئن باشید می توانید لاغر و متناسب شوید ( صدا)

با شروع دوره لاغری و تناسب اندام دائمی بدون رژیم غذایی به هدف عالی خودتان که لاغر و متناسب شدنه، برسید

باور کنید وقتی که می گیم شما می تونید، به  این حرفم ایمان دارم

شما انسان قوی و باهوشی هستید و لیاقت رسیدن به یک بدن سالم و متناسب و زیبا را دارید