آیا از وزن مناسب خود خبر دارید؟

آیا از وزن مناسب خود خبر دارید؟(صدا)

 

آیا از وزن مناسب خود خبر دارید؟(صدا): اگر هدف مناسب و دقیق نداشته باشید، خوب مسلما هیچ  گاه به  آن  نخواهید رسید.

بسیاری از افراد از وزن مناسب خود خبر ندارند

و به همین علت دنبال اهداف غیر واقعی می روند که نتیجه ای جز شکست و سرخوردگی نخواهد داشت.

 

آیا از وزن مناسب خود خبر دارید؟(صدا)

 

 

امروز می خواهیم در مورد اینکه وزن مناسب شما چقدر است صحبت کنیم.

روش های بسیار متنوعی برای تعیین وزن وجود دارد که اکثر آنها  قدیمی  می باشند

یکی از معروف ترین آنها استفاده از شاخص BMI  است

در این شاخص نسبت وزن بر حسب کیلو گرم تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر است…