آیا عرق کردن باعث لاغری و سوختن کالری می شود؟

آیا عرق کردن باعث لاغری می شود؟(صدا)

بسیاری از افراد فکر می کنند هرچه بیشتر عرق کنند کالری بیشتری  می سوزانند و در نتیجه، سریع تر لاغر می شوند.

در این مقاله می خواهیم درستی این موضوع را برسی کنیم.

 

عرق کردن یک واکنش  طبیعی از بدن انسان است که در شرایطی مثل ورزش کردن و یا هوای گرم و… روی می دهد

میزان عرق کردن افراد مختلف با هم فرق می کند و عواملی مثل:

ژنتیک

وزن

وضعیت آمادگی جسمانی

سن

عوامل محیطی و… در آن اثر دارند.

 

آیا عرق کردن باعث لاغری می شود؟(صدا)

 

مثلا اگر وزن شخص بالاتر باشد، به میزان بیشتری عرق می کند زیرا

بدن  باید برای خنک  کردن پوست فرد چاق انرژی بیشتری مصرف کند و در نتیجه بیشتر عرق می کند

و یا فردی که آمادگی جسمانی بالاتری دارد، زودتر عرق می کند،

زیرا بدنش با عرق کردن سریع تر خنک می شود و در نتیجه می تواند مدت بیشتری تمرین کند…