از منطقه امن خود خارج شوید

از منطقه امن خود خارج شوید (صدا)

 

از منطقه امن خود خارج شوید (صدا): منطقه  امن ما، مانع  لاغر شدن و متناسب بودن ماست

مغز ما انسان ها به طور طبیعی برای حفظ شرایط موجود تلاش می کند.

این تلاش در بسیاری از موارد زندگی در جریان است.

حفظ شغل با اینکه از آن راضی نیستیم

حفظ بعضی از روابط با اینکه انها را دوست نداریم

حفظ شرایط خانوادگی در حالیکه در آن با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنیم

و…

 

از منطقه امن خود خارج شوید (صدا)

 

این منطقه امن برای اضافه وزن و چاقی هم وجود دارد

بسیاری از افراد چاق را میبینیم که می گویند:

وقتی تپلم بامزه تر به نظر می رسم

همسرم مرا اینطور بیشتر دوست دارد

وزنم اذیتم نمی کند

اصلا هم خوب نیست ادم استخونی باشه

مرد باید شکم داشته باشه

زن باید یک پر گوشت هم داشته باشه

ای بابا همه می میرند، لاغر و چاق ندارد

و…..