چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟ (بخش دوم)

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟ (بخش دوم): در  بخش اول متوجه شدیم که

تنها عامل محیطی نیست که مشخص کننده آرام بودن یا عصبی بودن شخص است

هر چند یک محیط آرام و بدون تنش، به عنوان پایه ای برای داشتن آرامش ارزشمند است

چون ما افراد بسیاری را می بینیم که به ظاهر همه چیز دارند(ثروت، زیبایی، خانواده به ظاهر عالی و…..)

ولی بسیار عصبی هستند و شبها فقط با قرص خوابشان می برد.

پس مهم ترین عامل کدام است؟

اجازه بدهید یک داستان برای شما تعریف کنم:

یکی از دوستان نزدیک من، پدرش فوت کرده بود و من برای عرض تسلیت به خانه آنها رفته بودم

دوست من یک خواهر ویک برادر داشت، که اختلاف سنی زیادی با هم نداشتند

و تقریبا با هم در یک دوره سنی بودند

نکته بسیار جالب برای من در این مجلس این بود که دوست من و خواهرش ضمن تاثری عمیقی

که از فوت پدر داشتند، سعی می کردند با آرامش، به میهمان ها هم رسیدگی کنند و

یک مجلس خوب برای پدرشان برگزار نمایند

در حالیکه

برادر آنها، کلا به هم ریخته بود و در تمام زمانی که من آنجا بودم  می گفت:

با رفتن پدرش همه چیز هم از بین خواهد رفت.

زندگیش مختل خواهد شد و دیگر او روی خوش زندگی را نخواهد دید

و از این دست حرف ها

خوب من این شرایط را طبیعی می دیدم، چون از دست دادن پدر بسیار سخت است

تا مدتی دوستم را ندیدم، و بعد از حدود یکسال که او را ملاقات کردم و صحبت برادر و خواهرش شد

گفت: خواهرم به سر کارش برگشته و در کارش هم  انسان موفق و اثر گذاری است

ولی برادرش به شدت عصبی شده و کارش را هم رها کرده و دائم در حال ناله و فغان است

که چرا پدرمان اینقدر زود فوت کرده است و عملا دارد، خود را هلاک می کند

وقتی از دوستم جدا شدم

به فکر فرو رفتم و چون همزمان با تحقیق در مورد زندگی آرام داشتم،

برایم بسیار جالب بود، که یک اتفاق مشترک برای 3 انسان روی داده و 2 نفر از آنها

به شرایط عادی زندگی برگشتند ولی نفر سوم زندگیش در حال سقوط است.

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟ (بخش دوم)

اگر تاثیر محیط باعث عصبانیت و یا آرامش شخص می شود

چرا یک شرایط محیطی یکسان، دو خروجی بسیار متفاوت دارد.

در بخش بعدی با ما باشید تا جواب این سوال مهم را بگیریم.

برگرفته از دوره لاغری و تناسب اندام همیشگی بدون رژیم غذایی

نوشته محمد بهرامی از مجموعه رازهای جوانی