لاغری سریع

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند (ویدئو، سه)

 

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند (ویدئو، سه): تا اینجا متوجه شدیم که یک عامل منحصر به فرد

در دو انسان، می تواند دو شرایط کاملا متفاوت ایجاد کند

یعنی عامل محیط به تنهایی، قادر با ایجاد آرامش یا عصبیت در فرد نیست.

پس عامل اصلی کدام است؟

نمی دانم شما معنی کلمه تفسیر را می دانید یا نه؟

 

چگونه هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند (ویدئو، سه)

 

به طور ساده، تفسیر یعنی معنا دادن به هر چیزی

و نکته جالب این است که:

برای یک موضوع ثابت، می توان  تفسیرهای مختلفی نوشت

و این عامل اصلی

آرامش یا عصبیت و تنش در افراد است

یعنی چه؟