تنبلی و اهمالکاری

<h4>

چند درصد مردم دنیا، دچار تنبلی و اهمال کاری هستند؟

 

چند درصد مردم دنیا، دچار تنبلی و اهمال کاری هستند؟

اگر شما هم به تنبلی و اهمال کاری دچار هستید، باید تا به حال به این موضوع فکر کرده باشید

که چند درصد مردم دنیا مثل شما هستند و تنبلی و اهمال کاری می کنند؟

مجله آموزشی باشگاه موفقیت به این سوال پاسخ می هد:

 

 

 

تنبلی گروهی

 

 

علل تنبلی

 

تنبلی و اهمال کاری از دلایل مختلفی برخوردار است که در دوره ” از شنبه شروع می کنم”

به صورت مفصل به این علت ها پرداخته شده است.

اما در بین افراد اهمال کار و تنبل دو نوع دیدگاه  و حالت مختلف وجود دارد:

اولین حالت این است:  

شخصی که دچار تنبلی و اهمال کاری است فکر می کند که

افراد بسیار کمی در این دنیا هستند که مثل او دچار تنبلی و اهمال کاری هستند

به همین خاطر از این موضوع رنج می برد و شاید بیشتر به این  فکر می کند

که آیا راهی برای درمان  تنبلی و اهمال کاری من وجود دارد یا نه؟

 

و شاید این موضوع فکر ما ایرانی ها را بیشتر به خودش مشغول کرده باشد که

ما به این علت خیلی وضع اقتصادی خوبی نداریم چون فقط ما در دنیا تنبل و اهمال کار هستیم

و بقیه مردم دنیا دچار تنبلی و اهمال کاری نیستند

در حالت دوم:

شخص فکر می کند که تمام مردم دنیا تنبل و اهمال کار هستند

و تعداد بسیار کمی از انسان ها هستند که دچار این مشکل یعنی تنبلی و اهمال کاری نیستند

به همین علت این افراد خیلی به خودشان نگرانی راه نمی دهند و چون می دانند

خیلی آدم های دیگه شبیه اون ها توی دنیا هست که دچار تنبلی و اهمال کاری هستند،

این موضوع را عادی تصور کرده و دنبال راه حلی برای درمان آن هم نمی گردند

و شاید تا حدودی آن را ژنتیکی می دانند .

 

 

 

تنبلی و اهمالکاری

 

 

 

چند درصد مردم دنیا، دچار تنبلی و اهمال کاری هستند؟

 

آقای دکتر آلبرت الیس در این مورد می گوید:

حدود 95% مردم در دنیا به نوعی دچار اهمال کاری  و تنبلی هستند

این موضوع شاید برای افراد گروه دوم خیلی خوش آیند باشد و بگویند دیدی نظر ما تایید شد

و تقریبا همه مردم در دنیا تنبل و اهمال کار هستند.

حال یک سوال پیش می آید

اگر 95 درصد مردم دنیا تنبل و  اهمال کار هستند

پس این همه پیشرفت در تمام علوم ، را چه کسانی انجام می دهند؟

آیا همان 5 درصد بار تمام دنیا را به دوش می کشند و بقیه در حال تنبلی و اهمال کاری هستند؟

 

 

چند درصد مردم دنیا دچار تنبلی و اهمال کاری هستند؟

 

 

 

نه اینطور نیست

بلکه علت نوع تنبلی و اهمال کاری است که در یک مقاله دیگر به نام

در کدام امور تنبلی و اهمال کاری خوب  است، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

نوشته محمد بهرامی از مجله  آموزشی باشگاه موفقیت