استرس چقدر در اضافه وزن و چاقی ما اثر دارد؟ (بخش دوم،ویدئو)

استرس چقدر در اضافه وزن و چاقی ما اثر دارد؟ (بخش دوم،ویدئو): در بخش اول به نقش بسیار اثر گذار استرس

و تنش در ایجاد پرخوردی احساسی و عواقب ناشی از آن اشاره کردیم

در این بخش می خواهیم مهم ترین عوامل استرس زا را به شما معرفی کنیم

و میزان استرس تولیدی هر کدام را به صورت عددی به شما آموزش دهیم.

 

استرس چقدر در اضافه وزن و چاقی ما اثر دارد؟ (بخش دوم،ویدئو)

 

 

فوت فرزند               95 امتیاز

طلاق                    93 امتیاز

فوت همسر            90 امتیاز

فوت والدین           80 امتیاز

خیانت همسر یا شریک آینده زندگی   80 امتیاز

ازدواج مجدد           80 امتیاز

تغییر شغل بعد از 45 سالگی            75 امتیاز

ناسازگاری دائم بین شما و همسرتان       70 امتیاز

ناسازگاری دائم بین شما و رئیستان         70 امتیاز

گرفتن یک پاسخ پزشکی نامطلوب           65 امتیاز

تغییر محل زندگی        55 امتیاز

بازنشستگی             50 امتیاز

ناسازگاری با فرزند نوجوان یا جوانتان      50امتیاز

جشن تولد بعد از 40 سالگی              40 امتیاز

صدمات شدید جراحی                       35 امتیاز

سپردن والدین به خانه سالمندان          35 امتیاز

تغییر شغل                                      30 امتیاز

ازدواج دختران                                 30 امتیاز

یک درد مزمن                                25 امتیاز

خیانت یک دوست صمیمی            25 امتیاز

وقتی آخرین فرزند خانه را ترک می کند  25 امتیاز

خرید یک خانه یا ماشین جدید      20 امتیاز

شرکت در یک گردهمایی            20 امتیاز

پذیرش مسئولیت زیاد در محل کار  10 امتیاز

…..

[aparat id=”7gkfZ”]