آیا تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است؟

آیا تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است؟

بسیاری از دوستان را می بینیم که تنبل و اهمال کار هستند

و وقتی با آنها صحبت می کنیم و پیگیر علت این تنبلی و اهمال کاری هستیم

به نکته مهمی اشاره می کنند یعنی می گویند:

ببین تنبلی و اهمال کاری و حواله دادن انجام کارها به فردا

یکی از خصوصیات خانوادگی و در حقیقت ژنتیکی ماست

بنابراین هیچ راه فراری از تنبلی و اهمال کاری برای من وجود ندارد

مثلا:

پدرم همیشه کارها را دیر انجام می داد و داد مادرم را در می آورد

یا برادرم همیشه درس خواندن را به دقیقه نود و شب امتحان حواله می داد

و خلاصه اینکه تنبلی و اهمال کاری در خون و ژنتیک ما جا دارد

و ما هیچ راه فراری هم از این موضوع نداریم

آیا تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است؟

 

آیا تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است؟

امروز می خواهیم در این مورد صحبت کنیم که آیا

واقعا تنبلی و اهمال کاری و حواله دادن کارها به آینده منشا ژنتیکی دارد یا نه؟

طبق تحقیقات علمی صورت گرفته

تنبلی و اهمال کاری فقط یک عادت مخرب رفتاری است و به هیچ وجه ریشه ژنتیکی ندارد

یعنی هیچ کودکی از شکم مادرش تنبل و اهمال کار به دنیا نمی آید

و هیچ دلیل علمی برای اثبات تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی وجود ندارد

در همین خانواده ای که صحبتش را کردیم به احتمال خیلی زیاد فرد فعال و کوشا هم داریم

مثلا خواهری دارند که بسیار منظم  و متعهد است

و تمام کارهایش را طبق برنامه انجام می دهد

و انجام کاری را به آینده حواله نمی دهد مگر اینکه در برنامه ریزی زندگیش نباشد

و اگر به این دوستمان بگوییم خوب خواهرت که هم خون شماست تنبل و اهمال کار نیست

احتمالا خواهد گفت او یک استثنا است و بقیه ما همه تنبل و اهمال کار هستیم.

 

 

آیا تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است؟

 

 

درمان اهمال کاری

دوستان عزیز هیچ دلیل و مدرک علمی برای اینکه اثبات کند

تنبلی و اهمال کاری ژنتیکی است وجود ندارد

ممکن است تحت تاثیر تربیت نامناسب شخص به تنبلی عادت کرده باشد

که این موضوع هم کاملا قابل درمان است ولی نکته مهم این است

که شخص باید خودش این بهانه را رها کند و بخواهد انسان فعال و اثر بخشی باشد

در حقیقت نسبت دادن تنبلی و اهمال کاری به ژنتیکی بودن آن،

فقط یک بهانه از میان صدها بهانه برای ادامه تنبلی و اهمال کاری است.

در مجموعه رازهای جوانی razhayejavani.com تلاش داریم

که آموزش های مناسبی برای شناخت عوامل اهمال کاری و راه های درمان آن به دوستان ارائه کنیم

دوستدار شما محمد بهرامی از مجموعه رازهای جوانی