بپذیریم تا لاغر شویم

بپذیریم تا لاغر شویم(صدا)

 

بپذیریم تا لاغر شویم(صدا): اجازه بدهید یک داستان برای شما تعریف کنم

خانم یکی از دوستان من 45 سال سن دارد و قاعدتا دچار تغییرات در وضع بدنی خود شده است

ولی با وجود این تغییرات، هنوز خیلی خوب به نظر می رسید و شاید بتوانم بگویم با توجه سنش خیلی هم خوب باشد

ولی نکته ای که وجود دارد او خود را همیشه مورد سرزنش قرار می دهد و در حال غر زدن به خودش است.

در یک جلسه میهمانی خانوادگی، شروع به صحبت با من کرد و گفت:

به نظر شما من چه کار می توانم انجام دهم تا 10 کیلو از وزن خودم کم کنم.

من گفتم: با توجه به چند شاخصه مهم، به نظرم شما چاق نیستید و نیازی هم نیست که 10 کیلو وزن کم کنید

او گفت: نه توقع من از خودم خیلی بیشتر است

و من دوست دارم مثل فلان هنرپیشه باشم

من به فکر فرو رفتم و مجددا یادم افتاد بسیاری از افراد همیشه

در حال مقایسه خود با دیگران به خصوص مثلا هنرپیشه ها هستند.

شروع به صحبت برایش کردم و یک فیلم که در گوشی داشتم

و سر کلاسها هم به دانشجویانم نشان می دهم را به او نشان دادم

در این فیلم نشان می دهد