جادوی عدد 900

جادوی عدد 900(صدا)

جادوی عدد 900(صدا): عدد 900 برای ژاپنی ها یک عدد خاص به شمار می رود

و آنها بیشتر پیشرفت خود را مدیون این جادو می دانند.

آیا شما از جادوی عدد 900 خبر دارید؟

 

جادوی عدد 900(صدا)

 

بر طبق این قانون، شما در هر دقیقه 60 ثانیه وقت دارید و

اگر این زمان را در 15 دقیقه ضرب کنید به عدد جادویی 900 خواهید رسید.

یعنی چه؟

این عدد به قدرت تغییرات کوچک ولی دائم اشاره دارد

یعنی اگر شما:

روزی 15 دقیقه ورزش پیاده روی سریع داشته باشید، از هفته­ای 2 بار باشگاه رفتن بهتر است.

اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی ارزش خود مثل چرخیدن بیهوده در کانال های…