بازاریابی چیه و چرا مهم است؟

[vc_row]

 بازاریابی چیست وچرا مهم است؟ بازاریابی به زبان بسیار ساده و کاربردی(1)

[/vc_row]

بازاریابی چیست وچرا مهم است؟

اگر از شما سوال کنم که به نظر شما مهمترین وظیفه شما به عنوان یک صاحب کسب و کار چیست؟ چه  پاسخی به این سوال خواهید داد؟

 • تبلیغات؟
 • فروش حرفه ای؟
 • استخدام نیروهای کاری؟
 • آموزش دیدن خودمان و پرسنل؟
 • ……

در حالیکه همه این موارد بخشی از موفقیت کسب و کار شما در هر زمینه ای هستند ولی جواب اصلی نیستند.

مهمترین کار شما به عنوان صاحب یا مدیر یک کسب و کار هر چه که باشد (داشتن فروشگاه، داشتن شرکت تولیدی، داشتن شرکت خدماتی، مطب پزشکی و یا دندانپزشکی…) بازاریابی است.

فکر میکنم ، این داستان برای شما  هم بارها تکرار شده  باشد:

وقتی که به فواصل مشخص مثلا هر سه ماه یک بار از یک خیابان عبور میکنم، یک موضوع مرا بسیار آزار میدهید. میبینم که تعداد زیادی از فروشگاه ها تغییر داشته اند.

یعنی  نوع کسب وکار و صاحب ان تغییر کرده است.

مشکل بدتر این استکه بیشتر این کسب و کارها هم اجاره ای هستند. یعنی فرد از عهده تامین مخارج و هزینه برنیامده و مجبور به تخلیه مغازه و کسب و کار با ضرر فراوان شده است.

موضوعی که باید بدانیم این استکه:

از هر 10 شرکت جدید 8 تای آنها ورشکست میشوند
از هر 10 فروشگاه جدید 8 تای آنها ورشکست میشوند
از هر 10 آموزشگاه جدید8 تای آنها ورشکست میشوند
از هر 10 داروخانه 8 تای آنها فقط زنده هستند ورشد نمیکنند
از  هر 10 پزشک 8 تای آنها  درصد بسیار معمولی و کارمندی دارند
و بلاخره  از هر 10 محصول جدید 8 تای آنها خریداری نمیشوند و  از بازار حذف میشوند

چرا 80  درصد کسب و کارهای جدید و محصولات جدید از بین میروند؟

علت یک موضوع بسیار مهم و اساسی است:

ندانستن علم بازاریابی و استفاده نکردن از این موضوع حیاتی برای هر کسب و کار است.

 

اگر شما بازاریابی نمیدانید و شروع به کسب و کار میکنید، مثل این استکه شنا بلد نباشید و وارد دریا شوید تا شنا کنید.

مسلما احتمال غرق شدن  شما بسیار بیشتر از لذت بردن از شنا کردن در دریا خواهد بود و متاسفانه هر سال در اخبار میشنویم و  میبینیم که افراد زیادی در دریا به علت بلد نبودن شنا غرق میشوند و  این داستان هر سال تکرار میوشد.

در مورد کسب و کارها هم همین  اتفاق در حال روی دادن است.

 • بسیاری از کسب و کارهای قدیمی در حال منقرض شدن هستند
 • 80 درصد کسب و کارهای جدید به ورشکستگی و مشکلات مالی  و اجتماعی منتهی  میشوند
 • چون  این افراد کسب و کار را به روش جدید بلد نیستند و با علم بازاریابی آشنا نیستند و برای آموزش کاری انجام  نداده اند
خبر خوب این  استکه:
بازاریابی مانند شنا کردن، یاد گرفتنی است
کافی است که بخواهید و  با ما همراه شوید تا
 • متوجه شوید بازاریابی چیست ؟
 • آنرا به راحتی و قدم به قدم و به زبان ساده یاد بگیرید
 • و  با بکار بردن اصول ساده آن به موفقیت در کسب و کار و زندگی دست یابید

نوشته محمد بهرامی