چاق بودن، انتخاب خودتان است(صدا، بخش دوم)

چاق بودن، انتخاب خودتان است(صدا، بخش دوم)

 

چاق بودن، انتخاب خودتان است(صدا، بخش دوم): داستانی در مورد باور وجود دارد که شنیدن آن کمک زیادی به ما می کند.

در یک آکواریوم یک ماهی شکارچی و یک ماهی طعمه خوش مزه  قرار دادند.

در ابتدا بین اینها یک دیوار شیشه ای قرار داده شد

به محض قرار دادن این دو ماهی در آکواریوم، ماهی شکارچی به سوی ماهی خوشمزه حمله کرد تا با لذت کامل او را بخورد.

با سرعت به شیشه حائل برخورد کرد و درد شدیدی پیدا کرد

نا امید نشد و دوباره حمله کرد، این بار هم همان اتفاق افتاد

در نهایت بعد از چندین مرتبه تلاش ناموفق، مغزش متوجه یک موضوع  مهم شد،

خوردن این ماهی نه تنها ممکن  نیست بلکه درد فراوانی نیز به همراه دارد.

بعد از یکی دو روز ماهی شکارچی…