رژیم لاغری

لطفا عاشق این فرد زیبا شوید(ویدئو)

لطفا عاشق این فرد زیبا شوید(ویدئو): به نظر شما مهم ترین رابطه ای که هر انسان در دنیا دارد، با چه کسی باید باشد؟

کم صبر کنید تا در مورد آن بیشتر صحبت کنیم.

خداوند تمام موجودات را به صورت انواع و اقسام گوناگون با زیبایی های منحصر به فرد خلق کرده است.

یکی قد بلند، یکی قد کوتاه، یکی هم متوسط

یکی قوی بنیه و عضلانی و یکی هم لاغر

یکی با پوست سفید ویکی با پوست سیاه

و…..

و تمام این موجودات زیبا ودوست داشتنی هستند

علاوه بر آن، هر یک از ما را خداوند منحصر به فرد خلق کرده است و به ما موهبت زندگی در این دنیا را داده است.

در طول تاریخ هیچ انسانی مثل ما آفریده نشده است و بعد از این هم آفریده نخواهد شد، پس ما منحصر به فرد هستیم.

اگر به ویژگی های خود نگاه کنیم متوجه  خصوصیات بسیار جالب، مثبت و زیبا خواهیم شد.