مهم ترین علت چاقی کشف شد

مهم ترین علت چاقی کشف شد(بخش دوم، ویدئو)

 

مهم ترین علت چاقی کشف شد(بخش دوم، ویدئو): همانطور که در بخش اول گفتیم،

بسیاری از مردم به هنگام ناراحتی، تنش، اضطراب و افسردگی،

از غذا به  عنوان دارویی برای تسکین این نارحتی ها استفاده می کنند.

و گفتیم

این استفاده از غذا به عنوان مسکن، به سرعت بر ما غالب شده و به صورت یک اعتیاد در خواهد آمد

که همانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل بسیار خطرناک است

چون علاوه بر ایجاد مشکلات بدنی مانند اضافه وزن و بد شکل شدن بدن

منجر به کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس ما در بسیاری موارد خواهد شد.

 

مهم ترین علت چاقی کشف شد(بخش دوم، ویدئو)

 

(عزت نفس:

حس احترام به خود و ارزشمند دانستن خود از درون و اعماق افکار و وجودمان است)

 

چه باید کرد؟

شاید بهترین راه فراهم کردن یک زندگی بدون تنش و اضطراب است.

شما با این پیشنهاد موافق هستید؟…