مهمترین علت چاقی

مهم ترین علت چاقی کشف شد( صدا، بخش اول)

مهم ترین علت چاقی کشف شد( صدا، بخش اول): شاید برای شما جالب باشد که بدانید،

علت چاقی در بیش از 50 درصد مردم مشترک است.

با شناخت این عامل مشترک چاقی، می توانیم یک قدم بسیار بزرگ برای درمان اضافه وزن و چاقی خود برداریم.

حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که وقتی دچار تنش، اضطراب و یا افسردگی شده اید،

به طور  غیر ارادی خود را در حال خوردن چیزی دیده باشید

بسیاری از انسان ها از  غذا و تنقلات به عنوان پاسخ و درمان دردهای احساسی خود استفاده می کنند.

آیا واقعا غذا می تواند باعث تسکین و آرامش ما در زمان ناراحتی شود؟

 

بله

تحقیقات علم تغذیه نشان می دهد، غذا به علت برخی مواد شیمیایی که دارد و تولید می کند بر بافت مغز اثر می گذارد ….