مهم ترین علت چاقی کشف شد!!!!

مهم ترین علت چاقی کشف شد( صدا، بخش دوم)

مهم ترین علت چاقی کشف شد( صدا، بخش دوم): همانطور که در بخش اول گفتیم، بسیاری از مردم

به هنگام ناراحتی، تنش، اضطراب و افسردگی،

از غذا به  عنوان دارویی برای تسکین این نارحتی ها استفاده می کنند.

و گفتیم این استفاده از غذا به عنوان مسکن،

به سرعت بر ما غالب شده و به صورت یک اعتیاد در خواهد آمد

که همانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل بسیار خطرناک است

چون…

علاوه بر ایجاد مشکلات بدنی مانند اضافه وزن و بد شکل شدن بدن

منجر

به کاهش عزت نفس و اعتماد به نفس ما در بسیاری موارد خواهد شد.

(عزت نفس: حس احترام به خود و ارزشمند دانستن خود از درون و اعماق افکار و وجودمان است)

چه باید کرد؟