ما مسئول گرسنگی آفریقایی ها نیستیم

ما مسئول گرسنگی آفریقایی ها نیستیم(ویدئو)

یکی از بزرگ ترین علت های اضافه وزن و چاقی بیش خوری است

یعنی اگر بدن ما به 1500 کالری نیاز دارد وقتی به همین میزان مصرف می کنیم

وزن ثابت خواهیم داشت

اگر کمتر مصرف شود، در شرایط خاصی باعث کاهش وزن می شود و

اگر کالری بیشتری مصرف کنیم، باعث اضافه وزن و چاقی می شود.

 

ما مسئول گرسنگی آفریقایی ها نیستیم(ویدئو)

 

یکی از مهم ترین علت های  بیش خوری، عذاب وجدانی است که فرد در اثر تربیت اشتباه پیدا می کند.

اجازه بدهید یک مثال بزنم:

شما در کودکی یک بشقاب غذا برایتان کشیده ­اند و شما نصف آن را که خوردید، سیر شدید، حال اگر بگویید سیر شدم و دیگر نمی خورم، اغلب با این جمله مواجه می شوید:

بخور غذایت را تمام کن ، میدانی چند نفر در دنیا نمی توانند غذا سیر بخورند

این کارت کفر نعمت است…

 

[aparat id=”Kmf0l”]