کدام عادت ها، باعث چاقی من می شود ؟(ویدئو)

 

مغز انسان در طول روز باید میلیون ها کار انجام دهد

که انجام همگی آنها به صورت آگاهانه و با تمرکز، خارج از عهده مغز است

 

 

کدام عادت ها، باعث چاقی من می شود ؟(ویدئو)

 

بنابراین مغز ما در طول تاریخ بشریت، یاد گرفته است که خیلی از کارها را به صورت عادت در آورد

عادات ما کارهایی هستند که به علت انجام متمادی به صورت خودکار درآمده اند و

از این به بعد برای اجرای این کارها نیاز به فکر کردن و  تمرکز ندارد

و به صورت اتوماتیک انجام خواهد شد

بسیاری از این عادت ها خوب و مثبت هستند

و بعضی از آنها هم بد و مضر هستند…

 

[aparat id=”clEx7″]