تنبلی و اهمال کاری

تنبلی و اهمال کاری چیست؟

 

تنبلی و اهمال کاری چیست؟:

شاید انسان از روزی که خودش را شناخت و توانست صبحت کند

با کلمات تنبلی و اهمال کاری مواجه شده است

 

شاید اولین اهمال کاری را مرد غار نشین انجام داده باشد، وقتی که خانمش به او گفت:

پاشو آشغال ها را بزار بیرون غار و مرد غارنشین گفت باشه چند دقیقه دیگه می برم!

یا وقتی که مرد غارنشین به زنش گفت: پاشو یک لیوان آب از چشمه بیار برام

و زن غار نشین گفته باشد: باشه حالا بخواب بعدا برات می آرم!

این مثال ها نشان می دهد تنبلی و اهمال کاری ریشه در تاریخ و قدمتی

به اندازه حیات انسان روی کره زمین دارد.

 

تنبلی چیست؟

تنبلی چیست؟

از شنبه شروع می کنم

در مجله آموزشی رازهای جوانی تحقیقات کاملی در مورد تنبلی و اهمال کاری

و دلایل تنبلی و اهمال کاری و راه های درمان آن، انجام شده است

و این تحقیقات به یک دوره تخصصی به نام از شنبه نه، از امروز  شروع می کنم منتهی شده است

که یک منبع کامل برای شناخت دلایل تنبلی و اهمال کاری و  راه های درمان آن است

بنابراین اگر شما هم فکر می کنید به نوعی  از تنبلی رنج می برید

این مجموعه می تواند کمک زیادی به شما برای درمان آن داشته باشد

 

تنبلی و اهمال کاری

 

برگردیم سر سوال خودمان:

تنبلی و اهمال کاری چیست؟

اگر بخواهیم خیلی ساده این سوال را پاسخ بدهیم به این جواب خواهیم رسید:

تنبلی و اهمال کاری عادتی است که می دانیم باید کاری را انجام دهیم

ولی هر بار به علتی انجام آنرا به تعویق می اندازیم

و در حقیقت حاضریم یک یا چند کار با درجه اهمیت کمتری را انجام دهیم

ولی این کار با درجه اهمیت بیشتر را به بعد حواله دهیم

 

تنبلی در درس خواندن

اهمال کاری و تنبلی

مثال:

شما می دانید که فردا امتحان مهمی دارید و باید امروز حساب درس بخوانید

ولی به علتی که خودتان هم نمی دانید ترجیح می دهید

با دوستان فوتبال بازی کنیدیا با کامپیوتر گیم بازی کنید

شما می دانید که اضافه وزن دارید یا چاق هستید و باید برای جلوگیری از مشکلات بزرگی

که ممکن است شما را تهدید کند هر چه سریع تر اصلاحاتی در وضعیت غذایی و ورزش

خود انجام دهید، ولی همیشه به خودتان می گویید از شنبه شروع می کنم

و این شنبه سال های زیادی است که قرار است بیاید ولی تاکنون نیامده

و اینطور که مشخص است اگر به همین روال باشد تا سال های آینده هم نخواهد آمد…

 

تنبلی و اهمال کاری چیست

 

تنبلی و اهمال کاری چیست؟

بنابراین بیاید یک بار دیگر معنای تنبلی و اهمال کاری را با هم مرور کنیم:

تنبلی و اهمال کاری عادتی است که  می دانیم باید کاری  را انجام  دهیم

ولی هر بار به علتی انجام آن را به تعویق می اندازیم و ترجیح می دهیم

کاری با اهمیت کمتر را انجام دهیم تا این کار  مهم تر.

با مجله آموزشی رازهای جوانی  همراه باشید تا مطالب ارزشمندی برای

شناخت  دلایل تنبلی و اهمال کاری و راه های درمان آن بیاموزیم

نوشته محمد بهرامی از مجله  آموزشی  رازهای  جوانی