مهم ترین قدم برای لاغرشدن و رهایی از چاقی کدام است؟

مهم ترین قدم برای لاغرشدن و رهایی از چاقی کدام است؟ (ویدئو، بخش دوم)

 

مهم ترین قدم برای لاغرشدن و رهایی از چاقی کدام است؟ (ویدئو، بخش دوم): در قسمت اول گفتیم تا ریشه چاقی را پیدا نکنیم،

هیچ رژیم و برنامه غذایی و….نخواهد توانست ما را لاغر کند

ولی این ریشه چاقی ما چیست و در کجا قرار دارد؟

گفتگوی درونی و باورهای منفی ما ریشه چاقی ما هستند

و اولین قدم شناسایی این باورهای و گفتگوهای دورنی منفی و تغییر آنهاست

چون اگر این کار را انجام ندهیم

هیچ فرمول و رژیمی قادر به لاغر کردن ما نخواهد بود.

 

مهم ترین قدم برای لاغرشدن و رهایی از چاقی کدام است؟ (ویدئو، بخش دوم)

 

اجازه بدهید یک مثال بزنیم:

فرض بفرمایید شما سال های زیادی است که دچار اضافه وزن و چاقی هستید

و بارها اقدام به گرفتن رژیم های متفاوت کرده و هر بار نه  تنها لاغر نشدید که چاق تر هم شده اید

حال اگر یک بار دیگر بخواهید یک رژیم جدید بگیرید

ممکن است شما با نیروی اراده بخواهید لاغر شوید

ولی

اگر شب باز همین درد به سراغ شما بیاید چه کار خواهید کرد

به احتمال بسیار قوی این بار به یک دکتر مراجعه می کنید

و فرض کنی که  این دکتر هم به شما مسکن  بدهد و شما آن شب را هم بتوانید بخوابید

ولی اگر این درد هر شب به سراغ شما بیاید چه کار خواهید کرد؟

 

[aparat id=”WVqi3″]