واقعیت شخصی شما چیست؟

واقعیت شخصی شما چیست؟

واقعیت شخصی شما چیست؟: تاکنون در مورد واقعیت شخصی چیزی شنیده اید.

اطلاعاتی در مورد آن دارید؟

اجازه بدهید یک داستان برای  شما در این مورد تعریف کنم:

علیرضا وقتی به ما مراجعه کرد، پسری 25 ساله بود که سال ها دچار چاقی شده بود

طی این سال ها روش های بسیار زیادی مثل ده ها رژیم غذایی، قرص های لاغری، کرم لاغری و خلاصه

هر چه که فکر کنید را انجام داده بود و لاغر نشده بود.

وقتی در اولین جلسه حضوری با او صحبت کردیم به نکته جالبی برخوردیم

علیرضا با تمام وجودش دوست داشت لاغر و متناسب شود

ولی یک چیزی در ته ذهنش، مرتب فریاد می زد:

که  تو نمی توانی  لاغر شوی

تو تا به حال ده ها روش را امتحان کردی و همیشه نه تنها لاغر نشدی، بلکه چاقتر هم شده ای

این فریاد آنقدر بلند بود که اجازه نمی داد هیچ صدای دیگری را بشنود.

در حقیقت او با تمام وجود پذیرفته بود که او چاق است و همیشه چاق باقی خواهد  ماند.

تجربه به ما اثبات کرده  تا وقتی که شخص خود را از درون چاق بداند و با خود فکر کند

راهی  برای لاغری او وجود ندارد، به هیچ وجه لاغر نخواهد شد،

یعنی حتی اگر وزن هم کم کند، بعد از مدتی  مجددا  چاق خواهد شد و اضافه وزن به سراغش خواهد آمد.

چرا؟

این موضوع همان واقعیت شخصی فرد است.

واقعیت شخصی شما چیست؟

واقعیت شخصی، تمام آن چیزی است که شخص شما در مورد خودتان و مشکل چاقی

و اضافه وزن شما به صورت باور شما در آمده است.

اگر باور داشته  باشید که لاغر نمی شوید، با هیچ روشی لاغر نخواهید شد

اگر باور داشته باشید که خوشبخت نمی شوید، با هیچ روشی خوشبخت نخواهید شد

اگر باور داشته باشید که موفق نمی شوید، با هیچ روشی موفق نخواهید شد

در مورد لاغر شدن و متناسب شدن، اگر واقعیت شخصی شما این باشد که لاغر نمی شوید

به معادل فیزیولوژیک بدن شما تبدیل خواهدشد

و در نهایت باعث خجالت زدگی و شرمساری، ناراحتی از خود و دیگران، ایجاد حس تنفر، دشمنی باخود و….

خواهد شد که به نوبه خود سیکل معیوب چاقی شما را تکمیل خواهد کرد

و باعث تشدید این باور خواهد شد که من هرگز لاغر نمی شوم.

به نظر می رسید اولین قدم در موفقیت در کاهش وزن و متناسب شدن

شناخت واقعیت شخصی در مورد چاقی و اضافه وزنمان است

افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنید

واقعیت شخصی شما چیست؟

با شناخت افکار مخرب، می توانیم آنها را جدا کنیم و دور بریزیم و

به جای آنها افکار مثبت و کمک کننده به ما برای لاغر و متناسب شدن را جایگزین کنیم.

نوشته محمد بهرامی از رازهای جوانی