کدام گروه از غذاها باعث چاقی و اضافه وزن ما می شوند؟

کدام گروه از غذاها باعث چاقی ما می شوند؟(صدا)

کدام گروه از غذاها باعث چاقی ما می شوند؟(صدا): یک مشکل بسیاری از افراد این است که

یا قادر  به محاسبه کالری غذاهای خود نیستند یا حوصله محاسبه کالری غذایی را که می خورند ، ندارند.

پس چه معیاری برای اینکه  کدام غذاها باعث چاقی  و اضافه وزن ما می شوند یا نه داشته باشیم؟

 

کدام گروه از غذاها باعث چاقی ما می شوند؟(صدا)

 

کلا غذاها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

1-غذاهای دارای ارزش غذایی یا بازده بالا

2-غذاهای دارای ارزش غذایی یا بازده پایین

شما باید این موضوع را در نظر داشته باشید که، غذاهای دسته اول یعنی

غذاهای دارای ارزش غذایی و بازده بالا باعث لاغری و تناسب اندام

و غذاهای دارای ارزش غذایی و بازده پایین باعث اضافه وزن و چاقی می شوند

این دو گروه را چگونه از هم تشخیص بدهیم؟…