تنبلی و اهمال کاری

چرا من تنبلی و اهمال کاری می کنم؟(بخش اول)

چرا من تنبلی و اهمال کاری می کنم؟(بخش اول): اگر شما هم جزو افرادی هستید که اهمال کاری می کنید

و انجام کارها را مرتب به تعویق می اندازید، بدانید که در این راه تنها نیستید

آقای دکتر آلبرت الیس می گوید:

حدود 95 درصد از مردم دنیا به نوعی درگیر تنبلی و اهمال کاری هستند

این تنبلی و اهمال کاری و مسامحه کاری دلایل بسیار بسیار

زیادی ممکن است داشته باشد که درهر جلسه به یکی از آنها خواهیم پرداخت

امروز در  مجموعه رازهای جوانی به یک مورد از دلایل مهم اشاره خواهیم کرد

کسب لذت و دوری از رنج

چرا من تنبلی و اهمال کاری می کنم؟

کسب لذت:

اغلب انسان ها دوست دارند کارهایی را انجام دهند

که لذت بیشتر و یا رنج کمتری داشته باشد

و این موضوع فارغ از درجه اهمیت آن است

یعنی ما انسان ها دوست داریم اول کارهایی را انجام دهیم

که لذت بیشتر یا رنج کمتری داشته باشد تا اینکه فکر کنیم که کدام کار ضرورت بیشتری دارد؟

بطور مثال فردا  شنبه است و ما یک امتحان مهم داریم

که باید امروز را کامل به خواندن آن اختصاص دهیم و این موضوع را هم کامل می دانیم

ولی امروز تیم محبوبمان هم بازی دارد

خوب لذت کدام کار بیشتر است

درس خواندن و یا فوتبال نگاه کردن

خوب مسلما لذت فوتبال نگاه کردن و به همراه آن

یک چیز خوشمزه هم خوردن خیلی بیشتر از این است

که کتاب را دست بگیریم و در یک اتاق خود را حبس کنیم و تا فردا درس بخوانیم

بنابراین کاری که می کنیم  به خودمان می گوییم

چند دقیقه فوتبال نگاه می کنم و بعد سراغ درس می روم

و البته تجربه ثابت کرده شما تا آخر فوتبال را نگاه می کنید

و درس خواندن را به وقت دیگری حواله می دهید

کسب لذت و دوری از رنج

چرا من تنبلی و اهمال کاری می کنم؟(بخش اول)

 

این اهمال کاری و تنبلی و مسامحه کاری ناشی از

عدم درک میزان ضرری است که ما درس نخواندن می بریم

و اینکه انسان ها دوست دارند تا حد ممکن از انجام کارها لذت ببرند

و از رنج دوری کنند به همین دلیل چون لذت فوتبال نگاه کردن

بیشتر از درس خواندن است،

خواندن درس را به یک وقت دیگر حواله می دهیم

و در آن اهمال کاری می کنیم و به لذت آنی فوتبال نگاه کردن می پردازیم

این موضوع در بسیاری از مسائل زندگی ما دیده می شود

و شاید اولین دلیل برای تنبلی و اهمال کاری و مسامحه باشد.

نوشته محمد بهرامی از مجموعه رازهای جوانی