چرا تفکر همه یا هیچ باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟

چرا تفکر همه یا هیچ باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟(صدا)

 

چرا تفکر همه یا هیچ باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟(صدا) : یکی از بزرگ ترین مشکلات بسیاری از انسان ها این است که در موارد زیادی، دنیا و امورات آن را صفر یا صد می بینند

یا همان تفکر همه یا هیچ

اجازه بفرمایید یک مثال برای شما بزنم

 

چرا تفکر همه یا هیچ باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟(صدا)

ما ایرانی ها انسان های بسیار احساسی هستیم، بنابر این خیلی از ما دچار این مقیاس

صفر یا صد برای بسیاری از امور هستیم

مثلا یا مرا دوست دارند یا ندارند

یا کارم خیلی خوب است یا خیلی بد است

مردم فلان شهر  یا خیلی مهربانند یا خیلی نامهربان

فلان کشوری یا دوست ماست یا دشمن ما

فلان لباس یا خیلی خوش فرم است یا خیلی بد فرم

زندگی من یا بهشت است یا جهنم

کشور من یا جای عالی برای زندگی است یا جای وحشتناکی برای زندگی

و……….

این طرز تفکر، تفکر همه یا هیچ است

که طرز تفکر بسیار اشتباه و گمراه کننده مسیر زندگی است

دوستان عزیز قرار نیست همه عاشق ما باشند

قرار نیست در کشور ما همه چیز گل و بلبل باشد

قرار نیست شغل ما رویایی باشد

قرار نیست همکار ما اگر با ما گرم نیست، آدم بدی باشد

قرار نیست اگر یک کشور با ما ارتباط قوی ندارد، دشمن ما محسوب شود…