چرا تغییر وزن دائمی و رسیدن به بدن زیبا باید از درون ما شروع شود؟

چرا تغییر وزن دائمی باید از درون ما شروع شود(صدا)

 

چرا تغییر وزن دائمی باید از درون ما شروع شود(صدا): روانشناسان در مورد یک موضوع نظر مشترک دارند

هر تغییری اگر از درون شروع شود و ادامه یابد، یک تغییر دائمی خواهد بود.

در مورد کم  کردن وزن و رسیدن به تناسب  اندام همیشگی هم همین موضوع صادق است.

اجازه  بفرمایید با یک مثال موضوع  را روشن تر کنیم

فرض بفرمایید شما 30 کیلو اضافه وزن دارید

و می خواهید برای عروسی خواهرتان که 4 ماه دیگر است وزن خود را کم کرده و بدنی خوش فرم داشته باشید.

پیش یک متخصص می روید و یک رژیم غذایی میگیرید و شروع می کنید

این رژیم یک  عامل خارجی است نه درونی

بنابراین حتی اگر موفق شوید تحت تاثیر شرایط (عروسی  خواهرتان) وزن خود  را کم کنید،

بعد از مدتی دوباره چاق خواهید شد…